Ons multidisciplinair team

Lynn Leys

Coördinator & logopediste
Bezielde knuffelaar

Ik ben Lynn, een gedreven dertiger met een voorliefde voor taal, communicatie en alles daaromheen.

Toen ik een jong meisje was en net leerde lezen, liep ik op een zomerse woensdagmiddag samen met mijn mama en mijn zusje van school naar huis. Ik kreeg interesse in de schriftelijke wereld om me heen en kon met enige inspanning het woord ‘logopedist’ op een naambordje ontcijferen. Ik vroeg mijn mama wat dat woord betekende en toen wist ik bij mezelf: dat wil ik worden als ik later groot ben. En dat was wat gebeurde.

Ik vind het heerlijk om met kinderen aan de slag te gaan. Met hun eerlijkheid en open kijk op de wereld houden ze mij elke dag een spiegel voor. Daarnaast vind ik het zeker zo fijn om studenten en ouderen te begeleiden. Voor mij is het van belang om mijn aanpak zoveel mogelijk af te stemmen op het (toekomstige) beroep, de mogelijkheden en de interesses van hen. Door mijn affiniteit met autisme ondertekende ik in 2016 de intentieverklaring rond ‘autismevriendelijkheid’ dat uitgaat van het kennis- en ondersteuningscentrum Autisme Centraal.

Belangrijk is dat je als kind, jongvolwassene of oudere niet het gevoel hebt dat je geleefd wordt, maar dat je op je eigen ritme je vleugels kan spreiden. Ook al zijn zaken als spreken en leren niet vanzelfsprekend. Dat gevoel wil ik je alleszins geven binnen de logopedische begeleiding. Op een enthousiaste maar zachte manier wil ik jou onder vleugels nemen en je helpen bij de moeilijkheden waar je tegenaan loopt. Samen werken we aan een gezond zelfbeeld en zelfvertrouwen, en proberen we op een constructieve manier om te gaan met faalangst.

90%
Geduld
77%
Nauwkeurig
13%
Multitasking

Sofie Franken

Logopediste
Zachtaardige idealist

Je hele leven lang vragen mensen je wat je wilt worden. In de kleuterklas wilde ik prinses worden. In het lager werd dat kleuterjuf, en in het middelbaar was psycholoog het droomberoep. Maar dan komt die vraag in het zesde middelbaar opnieuw en verwacht men een serieus antwoord. Ik had geen idee. Mensen helpen, dat stond vast, maar verder kwam ik niet.

Zoals vele laatstejaarsstudenten ging ik dan maar in de informatieboekjes bladeren. “Logopedie” las ik, en meteen dacht ik terug aan mijn derde kleuterklas, waar ik zoveel plezier beleefde met mijn logopediste. Meteen stond vast dat het dat zou worden: ik wilde mensen helpen met communicatie, met taal. En daar komt zo veel meer bij kijken dan ik aanvankelijk dacht. Maar dat maakt het voor mij net zo interessant: geen enkele problematiek en geen enkele persoon is hetzelfde.

Tijdens mijn studies en stages kwam ik erachter dat ik graag werk met zowel kindjes als (jong-)volwassenen, en dit binnen een breed interesseveld: van stem- en gehoorproblemen tot taalontwikkeling, articulatie, lezen,… Voor elk probleem, voor elke moeilijkheid wil ik samen met de cliënt op zoek gaan naar een oplossing.

92%
Integer
85%
Sociaal
24%
Loslaten

Anke Verhaert

Logopediste
Inspirerende optimist

Mijn passie voor logopedie begon al onbewust in het lager onderwijs wanneer de leerkrachten mij in de klas naast een kind met leermoeilijkheden zetten om hem/haar te helpen. “Later word ik dokter, of schrijfster” zei ik altijd. De keuze was te moeilijk en het contrast was te groot. Tijdens mijn favoriete les Nederlands zagen we een filmpje over afasie. Toen ik ontdekte dat logopedie eigenlijk heel medisch was, was ik meteen verkocht en een aantal maanden later startte ik als trotste eerstejaarsstudent de opleiding ‘Logopedie en audiologie’.  

Wat ik zo fijn vind aan onze job is dat er erg veel variatie is. Ik werk zeer graag met kinderen met spraak-, taal-, gedrags- en/of leerstoornissen. Tijdens mijn studie verdiepte ik mij ook in oromyofunctionele stoornissen en preverbale logopedie. Ook uit het begeleiden van volwassenen en/of ouderen met verworven spraak- of taalstoornissen na een CVA of TIA haal ik zeer veel voldoening.  

Momenteel ben ik mij aan het specialiseren tot stottertherapeut. Ik wil de persoon die stottert zo goed mogelijk helpen om zijn/haar stottermomenten te reduceren en het welbevinden te vergroten.  

Ik vind het belangrijk dat ieder kan zijn wat hij/zij wil zijn. Geen enkel probleem mag dit in de weg staan. Ik vind het van groot belang om steeds vanuit de talenten en interesses van de cliënt te vertrekken. Een goede therapeutische relatie staat bij ons centraal. Een cliënt moet zich goed voelen en vooral plezier maken. 

86%
Initiatief nemen
90%
Leergierig
25%
Doen omdat het zo hoort