Logopedie is meer dan alleen mensen mooi leren praten

Logopedie

Logopedie houdt zoveel meer in dan enkel mensen mooi leren praten. Om je kennis en emoties te kunnen uitdrukken is het van belang om helder te kunnen communiceren. Communicatie is weliswaar een vrij breed begrip en omvat vele uitingsvormen. Om die reden is logopedie onderverdeeld in een aantal domeinen én kunnen zowel kinderen, jongeren als volwassenen bij de logopedist terecht.

Onze logopedisten gaan aan de slag met jouw zorgen op het gebied van spraak, taal en stem. Tijdens het eerste kennismakingsgesprek nemen ze ruim de tijd om naar jouw verhaal te luisteren. Ofwel nemen ze je ongerustheid weg omdat er niets zorgwekkends aan de hand is, ofwel gaan ze samen met jou aan de slag en doen ze er alles aan om het probleem op te lossen. En dat traject wordt afgestemd op precies datgene wat jij en je dierbare nodig hebben. Jullie krijgen hun volledige aandacht.

Je kan bij ons team terecht voor het onderzoek en de begeleiding van

 • verkeerde mondgewoonten
  het aanleren van een juiste slik, een juiste tongpositie in rust en een goede articulatie
 • lezen, schrijven, rekenen
  begeleiding bij dyslexie (lezen en spelling) en dyscalculie (rekenen)
 • articulatie
  het vergroten van de spraakverstaanbaarheid wanneer spraakklanken niet of foutief uitgesproken worden
 • taalontwikkeling
  het vergroten van de spraakverstaanbaarheid wanneer het begrip en/of de productie van woorden, zinnen en verhalen moeilijk loopt
 • neurogene problemen
  de aanpak van communicatieve moeilijkheden die het gevolg zijn van een aandoening van het zenuwstelstel
 • stem
  op zoek gaan naar de meest optimale stemkwaliteit bij heesheid, keelpijn, een schorre stem, stemvermoeidheid,…